๑۩۞۩๑ دنیای دانلود๑۩۞۩๑

فیلم مستند انحرافات دینی / امنیت اخلاقی و اجتماعی / لینک مستقیم دانلود این مستند سعی دارد در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی به محورهای زیر بپردازد : •انحرافات دینی و شیطان پرستی : اهداف و سیاست ها، شیوه ها و ترفندها، شیوه های تبلیغ، علائم، نمادها، راهکارهای مقابله و … •اراذل و اوباش : هشدار ها، شیوه ها و ترفندهای اراذل و اوباش، توصیه ها، نحوه همکاری با پلیس و … •مدعیان دروغین : هشدارها، روش های نفوذ مدعیان دروغین معنویت در بین افراد جامعه، راه های شناسایی مدعیان دروغین معنویت و … فیلم مستند امنیت اخلاقی، اجتماعی مدت زمان: ۲۵ دقیقه کیفیت: VCDRip (خیلی خوب) کاری از : نیروی انتظامی [پلیس امنیت عمومی] برخی اهداف انحرافات دینی و شیطان پرستی : •تهی سازی فرهنگی جوانان •ترویج پرخاشگری، عصبانیت و … •ایجاد بحران هویت و تنش در زندگی اجتماعی و خانوادگی •گسترش بیماری های روحی، روانی و … •گریز از تفکر معنوی و منطقی و … •حذف دین از صحنه زندگی اجتماعی •اضمحلال خانوادگی •شکل دادن نافرمانی اجتماعی برخی توصیه ها در خصوص اراذل و اوباش : •از هر نوع درگیری بپرهیزید و سعی در ایجاد تعامل منطقی داشته باشید. •افراد غیر منطقی را با اهرم های قانونی وادار به تعظیم کنید. •در انتخاب دوستان دقت کنید و از انتخاب دوستان لاابالی بپرهیزید. •هرگونه اقدامات اراذل و اوباش را به پلیس اطلاع دهید. •… برخی اهداف مدعیان دروغین : •توسعه شکاف طبقاتی و فاصله بین فقر و غنا •حذف دین از صحنه زندگی اجتماعی و گریز از تفکر معنوی •اضمحلال خانوادگی •شکل گیری خرده فرهنگ های ناهنجار

تاریخ: دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت: 22:17 بازدید: 4 نویسنده: مجتبی کفیل الناس

فیلم مستند انحرافات دینی / امنیت اخلاقی و اجتماعی / لینک مستقیم دانلود

این مستند سعی دارد در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی به محورهای زیر بپردازد :

 • انحرافات دینی و شیطان پرستی : اهداف و سیاست ها، شیوه ها و ترفندها، شیوه های تبلیغ، علائم، نمادها، راهکارهای مقابله و …
 • اراذل و اوباش : هشدار ها، شیوه ها و ترفندهای اراذل و اوباش، توصیه ها، نحوه همکاری با پلیس و …
 • مدعیان دروغین : هشدارها، روش های نفوذ مدعیان دروغین معنویت در بین افراد جامعه، راه های شناسایی مدعیان دروغین معنویت و …
فیلم مستند امنیت اخلاقی، اجتماعی

فیلم مستند امنیت اخلاقی، اجتماعی

مدت زمان: ۲۵ دقیقه

کیفیت: VCDRip (خیلی خوب)

کاری از : نیروی انتظامی [پلیس امنیت عمومی]

برخی اهداف انحرافات دینی و شیطان پرستی :

 • تهی سازی فرهنگی جوانان
 • ترویج پرخاشگری، عصبانیت و …
 • ایجاد بحران هویت و تنش در زندگی اجتماعی و خانوادگی
 • گسترش بیماری های روحی، روانی و …
 • گریز از تفکر معنوی و منطقی و …
 • حذف دین از صحنه زندگی اجتماعی
 • اضمحلال خانوادگی
 • شکل دادن نافرمانی اجتماعی

برخی توصیه ها در خصوص اراذل و اوباش :

 • از هر نوع درگیری بپرهیزید و سعی در ایجاد تعامل منطقی داشته باشید.
 • افراد غیر منطقی را با اهرم های قانونی وادار به تعظیم کنید.
 • در انتخاب دوستان دقت کنید و از انتخاب دوستان لاابالی بپرهیزید.
 • هرگونه اقدامات اراذل و اوباش را به پلیس اطلاع دهید.

برخی اهداف مدعیان دروغین :

 • توسعه شکاف طبقاتی و فاصله بین فقر و غنا
 • حذف دین از صحنه زندگی اجتماعی و گریز از تفکر معنوی
 • اضمحلال خانوادگی
 • شکل گیری خرده فرهنگ های ناهنجار


موضوعات:جنگ نرم ,
فیلم-مستند-انحرافات-دینی-/-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-/-لینک-مستقیم-دانلود----این-مستند-سعی-دارد-در-حوزه-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-به-محورهای-زیر-بپردازد-:--•انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:-اهداف-و-سیاست-ها،-شیوه-ها-و-ترفندها،-شیوه-های-تبلیغ،-علائم،-نمادها،-راهکارهای-مقابله-و-…--•اراذل-و-اوباش-:-هشدار-ها،-شیوه-ها-و-ترفندهای-اراذل-و-اوباش،-توصیه-ها،-نحوه-همکاری-با-پلیس-و-…--•مدعیان-دروغین-:-هشدارها،-روش-های-نفوذ-مدعیان-دروغین-معنویت-در-بین-افراد-جامعه،-راه-های-شناسایی-مدعیان-دروغین-معنویت-و-…----فیلم-مستند-امنیت-اخلاقی،-اجتماعی---مدت-زمان:-۲۵-دقیقه---کیفیت:-VCDRip-(خیلی-خوب)---کاری-از-:-نیروی-انتظامی-[پلیس-امنیت-عمومی]-----برخی-اهداف-انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:--•تهی-سازی-فرهنگی-جوانان--•ترویج-پرخاشگری،-عصبانیت-و-…--•ایجاد-بحران-هویت-و-تنش-در-زندگی-اجتماعی-و-خانوادگی--•گسترش-بیماری-های-روحی،-روانی-و-…--•گریز-از-تفکر-معنوی-و-منطقی-و-…--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-دادن-نافرمانی-اجتماعی---برخی-توصیه-ها-در-خصوص-اراذل-و-اوباش-:--•از-هر-نوع-درگیری-بپرهیزید-و-سعی-در-ایجاد-تعامل-منطقی-داشته-باشید.--•افراد-غیر-منطقی-را-با-اهرم-های-قانونی-وادار-به-تعظیم-کنید.--•در-انتخاب-دوستان-دقت-کنید-و-از-انتخاب-دوستان-لاابالی-بپرهیزید.--•هرگونه-اقدامات-اراذل-و-اوباش-را-به-پلیس-اطلاع-دهید.--•…---برخی-اهداف-مدعیان-دروغین-:--•توسعه-شکاف-طبقاتی-و-فاصله-بین-فقر-و-غنا--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی-و-گریز-از-تفکر-معنوی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-گیری-خرده-فرهنگ-های-ناهنجار فیلم-مستند-انحرافات-دینی-/-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-/-لینک-مستقیم-دانلود----این-مستند-سعی-دارد-در-حوزه-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-به-محورهای-زیر-بپردازد-:--•انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:-اهداف-و-سیاست-ها،-شیوه-ها-و-ترفندها،-شیوه-های-تبلیغ،-علائم،-نمادها،-راهکارهای-مقابله-و-…--•اراذل-و-اوباش-:-هشدار-ها،-شیوه-ها-و-ترفندهای-اراذل-و-اوباش،-توصیه-ها،-نحوه-همکاری-با-پلیس-و-…--•مدعیان-دروغین-:-هشدارها،-روش-های-نفوذ-مدعیان-دروغین-معنویت-در-بین-افراد-جامعه،-راه-های-شناسایی-مدعیان-دروغین-معنویت-و-…----فیلم-مستند-امنیت-اخلاقی،-اجتماعی---مدت-زمان:-۲۵-دقیقه---کیفیت:-VCDRip-(خیلی-خوب)---کاری-از-:-نیروی-انتظامی-[پلیس-امنیت-عمومی]-----برخی-اهداف-انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:--•تهی-سازی-فرهنگی-جوانان--•ترویج-پرخاشگری،-عصبانیت-و-…--•ایجاد-بحران-هویت-و-تنش-در-زندگی-اجتماعی-و-خانوادگی--•گسترش-بیماری-های-روحی،-روانی-و-…--•گریز-از-تفکر-معنوی-و-منطقی-و-…--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-دادن-نافرمانی-اجتماعی---برخی-توصیه-ها-در-خصوص-اراذل-و-اوباش-:--•از-هر-نوع-درگیری-بپرهیزید-و-سعی-در-ایجاد-تعامل-منطقی-داشته-باشید.--•افراد-غیر-منطقی-را-با-اهرم-های-قانونی-وادار-به-تعظیم-کنید.--•در-انتخاب-دوستان-دقت-کنید-و-از-انتخاب-دوستان-لاابالی-بپرهیزید.--•هرگونه-اقدامات-اراذل-و-اوباش-را-به-پلیس-اطلاع-دهید.--•…---برخی-اهداف-مدعیان-دروغین-:--•توسعه-شکاف-طبقاتی-و-فاصله-بین-فقر-و-غنا--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی-و-گریز-از-تفکر-معنوی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-گیری-خرده-فرهنگ-های-ناهنجار فیلم-مستند-انحرافات-دینی-/-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-/-لینک-مستقیم-دانلود----این-مستند-سعی-دارد-در-حوزه-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-به-محورهای-زیر-بپردازد-:--•انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:-اهداف-و-سیاست-ها،-شیوه-ها-و-ترفندها،-شیوه-های-تبلیغ،-علائم،-نمادها،-راهکارهای-مقابله-و-…--•اراذل-و-اوباش-:-هشدار-ها،-شیوه-ها-و-ترفندهای-اراذل-و-اوباش،-توصیه-ها،-نحوه-همکاری-با-پلیس-و-…--•مدعیان-دروغین-:-هشدارها،-روش-های-نفوذ-مدعیان-دروغین-معنویت-در-بین-افراد-جامعه،-راه-های-شناسایی-مدعیان-دروغین-معنویت-و-…----فیلم-مستند-امنیت-اخلاقی،-اجتماعی---مدت-زمان:-۲۵-دقیقه---کیفیت:-VCDRip-(خیلی-خوب)---کاری-از-:-نیروی-انتظامی-[پلیس-امنیت-عمومی]-----برخی-اهداف-انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:--•تهی-سازی-فرهنگی-جوانان--•ترویج-پرخاشگری،-عصبانیت-و-…--•ایجاد-بحران-هویت-و-تنش-در-زندگی-اجتماعی-و-خانوادگی--•گسترش-بیماری-های-روحی،-روانی-و-…--•گریز-از-تفکر-معنوی-و-منطقی-و-…--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-دادن-نافرمانی-اجتماعی---برخی-توصیه-ها-در-خصوص-اراذل-و-اوباش-:--•از-هر-نوع-درگیری-بپرهیزید-و-سعی-در-ایجاد-تعامل-منطقی-داشته-باشید.--•افراد-غیر-منطقی-را-با-اهرم-های-قانونی-وادار-به-تعظیم-کنید.--•در-انتخاب-دوستان-دقت-کنید-و-از-انتخاب-دوستان-لاابالی-بپرهیزید.--•هرگونه-اقدامات-اراذل-و-اوباش-را-به-پلیس-اطلاع-دهید.--•…---برخی-اهداف-مدعیان-دروغین-:--•توسعه-شکاف-طبقاتی-و-فاصله-بین-فقر-و-غنا--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی-و-گریز-از-تفکر-معنوی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-گیری-خرده-فرهنگ-های-ناهنجار فیلم-مستند-انحرافات-دینی-/-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-/-لینک-مستقیم-دانلود----این-مستند-سعی-دارد-در-حوزه-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-به-محورهای-زیر-بپردازد-:--•انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:-اهداف-و-سیاست-ها،-شیوه-ها-و-ترفندها،-شیوه-های-تبلیغ،-علائم،-نمادها،-راهکارهای-مقابله-و-…--•اراذل-و-اوباش-:-هشدار-ها،-شیوه-ها-و-ترفندهای-اراذل-و-اوباش،-توصیه-ها،-نحوه-همکاری-با-پلیس-و-…--•مدعیان-دروغین-:-هشدارها،-روش-های-نفوذ-مدعیان-دروغین-معنویت-در-بین-افراد-جامعه،-راه-های-شناسایی-مدعیان-دروغین-معنویت-و-…----فیلم-مستند-امنیت-اخلاقی،-اجتماعی---مدت-زمان:-۲۵-دقیقه---کیفیت:-VCDRip-(خیلی-خوب)---کاری-از-:-نیروی-انتظامی-[پلیس-امنیت-عمومی]-----برخی-اهداف-انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:--•تهی-سازی-فرهنگی-جوانان--•ترویج-پرخاشگری،-عصبانیت-و-…--•ایجاد-بحران-هویت-و-تنش-در-زندگی-اجتماعی-و-خانوادگی--•گسترش-بیماری-های-روحی،-روانی-و-…--•گریز-از-تفکر-معنوی-و-منطقی-و-…--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-دادن-نافرمانی-اجتماعی---برخی-توصیه-ها-در-خصوص-اراذل-و-اوباش-:--•از-هر-نوع-درگیری-بپرهیزید-و-سعی-در-ایجاد-تعامل-منطقی-داشته-باشید.--•افراد-غیر-منطقی-را-با-اهرم-های-قانونی-وادار-به-تعظیم-کنید.--•در-انتخاب-دوستان-دقت-کنید-و-از-انتخاب-دوستان-لاابالی-بپرهیزید.--•هرگونه-اقدامات-اراذل-و-اوباش-را-به-پلیس-اطلاع-دهید.--•…---برخی-اهداف-مدعیان-دروغین-:--•توسعه-شکاف-طبقاتی-و-فاصله-بین-فقر-و-غنا--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی-و-گریز-از-تفکر-معنوی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-گیری-خرده-فرهنگ-های-ناهنجار فیلم-مستند-انحرافات-دینی-/-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-/-لینک-مستقیم-دانلود----این-مستند-سعی-دارد-در-حوزه-امنیت-اخلاقی-و-اجتماعی-به-محورهای-زیر-بپردازد-:--•انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:-اهداف-و-سیاست-ها،-شیوه-ها-و-ترفندها،-شیوه-های-تبلیغ،-علائم،-نمادها،-راهکارهای-مقابله-و-…--•اراذل-و-اوباش-:-هشدار-ها،-شیوه-ها-و-ترفندهای-اراذل-و-اوباش،-توصیه-ها،-نحوه-همکاری-با-پلیس-و-…--•مدعیان-دروغین-:-هشدارها،-روش-های-نفوذ-مدعیان-دروغین-معنویت-در-بین-افراد-جامعه،-راه-های-شناسایی-مدعیان-دروغین-معنویت-و-…----فیلم-مستند-امنیت-اخلاقی،-اجتماعی---مدت-زمان:-۲۵-دقیقه---کیفیت:-VCDRip-(خیلی-خوب)---کاری-از-:-نیروی-انتظامی-[پلیس-امنیت-عمومی]-----برخی-اهداف-انحرافات-دینی-و-شیطان-پرستی-:--•تهی-سازی-فرهنگی-جوانان--•ترویج-پرخاشگری،-عصبانیت-و-…--•ایجاد-بحران-هویت-و-تنش-در-زندگی-اجتماعی-و-خانوادگی--•گسترش-بیماری-های-روحی،-روانی-و-…--•گریز-از-تفکر-معنوی-و-منطقی-و-…--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-دادن-نافرمانی-اجتماعی---برخی-توصیه-ها-در-خصوص-اراذل-و-اوباش-:--•از-هر-نوع-درگیری-بپرهیزید-و-سعی-در-ایجاد-تعامل-منطقی-داشته-باشید.--•افراد-غیر-منطقی-را-با-اهرم-های-قانونی-وادار-به-تعظیم-کنید.--•در-انتخاب-دوستان-دقت-کنید-و-از-انتخاب-دوستان-لاابالی-بپرهیزید.--•هرگونه-اقدامات-اراذل-و-اوباش-را-به-پلیس-اطلاع-دهید.--•…---برخی-اهداف-مدعیان-دروغین-:--•توسعه-شکاف-طبقاتی-و-فاصله-بین-فقر-و-غنا--•حذف-دین-از-صحنه-زندگی-اجتماعی-و-گریز-از-تفکر-معنوی--•اضمحلال-خانوادگی--•شکل-گیری-خرده-فرهنگ-های-ناهنجار امتیاز : 578 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت: 22:16 بازدید: 0 نویسنده: مجتبی کفیل الناس

فیلم مستند همیشه سربلند / مروری بر سوء قصدهای اخیر نخبگان علمی کشور / لینک مستقیم دانلود

فیلم مستند همیشه سربلند در ابتدا به جریان دو سوء قصد در ۸ آذر ماه ۱۳۸۹ به جان دو نفر از اساتید دانشگاه به نام های دکتر فریدون عباسی و دکتر مجید شهریاری، در تهران می پردازد که باعث به شهادت رسیدن دکتر شهریاری و مجروح شدن دکتر عباسی گردید. این مستند با بازسازی صحنه سوء قصد به جان دکتر فریدون عباسی آغاز گردیده و پس از آن به شرح مختصری از زندگی شهید دکتر مجید شهریاری می پردازد.

این مستند در ادامه به سوء قصد دیگری نیز که در ۲۲ دی ۱۳۸۸ به جان دکتر مسعود علیمحمدی صورت پذیرفت و شرح مختصری از زندگی ایشان پرداخته می شود. در بخش دیگری از این مستند با یکی از عاملین اصلی ترور دکتر علیمحمدی (مجید جمالی فشی) مصاحبه ای صورت می پذیرد و وی از نحوه ترور بازگو می کند. و در آخر نیز به بررسی سوء قصد دیگری به جان یکی از نخبگان کشور به نام داریوش رضایی نژاد در ۱ مرداد ۱۳۹۰ می پردازد.

مستند همیشه سربلند / مروری بر سوء قصدهای اخیر نخبگان علمی کشور

مستند همیشه سربلند / مروری بر سوء قصدهای اخیر نخبگان علمی کشور

بازنشر در مبین مدیا

زمان: ۲۷ دقیقه

کیفیت: TVRip (عالی)

تهیه شده در : سازمان انرژی اتمی ایران

پخش از : شبکه اول سیما

 

با نگاهی فراگیر به بررسی اهداف و جبهه های مورد اتهام این سوءقصد ها که به تعبیری موج سوم ترورهای پس از انقلاب اسلامی محسوب می شود، متوجه می شویم که دشمنی فراتر از مرزها با اعمال رفتارهای خشونت آمیزی از جمله ترور نخبگان علمی، سعی در ایجاد مانع جلوی پیشرفت کشور را دارد.موضوعات:جنگ نرم ,
فیلم-مستند-همیشه-سربلند-/-مروری-بر-سوء-قصدهای-اخیر-نخبگان-علمی-کشور-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-همیشه-سربلند-/-مروری-بر-سوء-قصدهای-اخیر-نخبگان-علمی-کشور-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-همیشه-سربلند-/-مروری-بر-سوء-قصدهای-اخیر-نخبگان-علمی-کشور-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-همیشه-سربلند-/-مروری-بر-سوء-قصدهای-اخیر-نخبگان-علمی-کشور-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-همیشه-سربلند-/-مروری-بر-سوء-قصدهای-اخیر-نخبگان-علمی-کشور-/-لینک-مستقیم-دانلود امتیاز : 528 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

سلسه مبحث های انسان، شیطان / دکتر محمد علی انصاری / قسمت دهم / لینک مستقیم دانلود دکتر محمد علی انصاری سلسه مبحث های انسان، شیطان در قرآن کریم را در ۵ سرفصل بیان خواهند نمود : ۱-معرفی شیطان و ابلیس و اولین رویایی این دو ۲-میزان فعالیت شیطان و محدوده های تحت سیطره شیطان ۳-شناخت راهکارها و دام های شیطان ۴-شیوه دفاع با ابلیس ۵-پایان کار انسان و شیطان فرجام کار شیطان در سه نکته خلاصه می گردد : •الف – آیاتی که عاقبت پیش بینی شده ای را برای شیطان و پیروان او به تصویر می کشد. آیاتی چون ۲۸ تا ۴۳ سوره حجر و … •ب – آیاتی که حضور شیطان و پیروان او را در صحنه قیامت به تصویر می کشد. آیاتی چون ۲۲ سوره ابراهیم، ۱۲۸ سوره انعام، ۶۸ سوره مریم و … •ج – آیاتی که تحقق وعده های الهی در خصوص شیطان و پیروان او را به تصویر می کشد. آیاتی چون ۹۴ تا ۹۵ سوره شعراء و … سلسه مبحث های انسان، شیطان / دکتر محمد علی انصاری / قسمت دهم مدت زمان: ۵۲ دقیقه کیفیت: DVDRip (عالی) پیشنهاد مبین مدیا: این سلسله مباحث را به طور کامل دنبال کنید! به دلیل برخی مشکلات قسمت آخر این سلسله مباحث، هم اکنون منتشر گردید…

تاریخ: دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت: 22:13 بازدید: 0 نویسنده: مجتبی کفیل الناس

سلسه مبحث های انسان، شیطان / دکتر محمد علی انصاری / قسمت دهم / لینک مستقیم دانلود

دکتر محمد علی انصاری سلسه مبحث های انسان، شیطان در قرآن کریم را در ۵ سرفصل بیان خواهند نمود :
۱-معرفی شیطان و ابلیس و اولین رویایی این دو
۲-میزان فعالیت شیطان و محدوده های تحت سیطره شیطان
۳-شناخت راهکارها و دام های شیطان
۴-شیوه دفاع با ابلیس
۵-پایان کار انسان و شیطان

فرجام کار شیطان در سه نکته خلاصه می گردد :

 • الف – آیاتی که عاقبت پیش بینی شده ای را برای شیطان و پیروان او به تصویر می کشد. آیاتی چون ۲۸ تا ۴۳ سوره حجر و …
 • ب – آیاتی که حضور شیطان و پیروان او را در صحنه قیامت به تصویر می کشد. آیاتی چون ۲۲ سوره ابراهیم، ۱۲۸ سوره انعام، ۶۸ سوره مریم و …
 • ج – آیاتی که تحقق وعده های الهی در خصوص شیطان و پیروان او را به تصویر می کشد. آیاتی چون ۹۴ تا ۹۵ سوره شعراء و …

مدت زمان: ۵۲ دقیقه

کیفیت: DVDRip (عالی)

پیشنهاد مبین مدیا: این سلسله مباحث را به طور کامل دنبال کنید! به دلیل برخی مشکلات قسمت آخر این سلسله مباحث، هم اکنون منتشر گردید…موضوعات:جنگ نرم ,
سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم-/-لینک-مستقیم-دانلود---دکتر-محمد-علی-انصاری-سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-در-قرآن-کریم-را-در-۵-سرفصل-بیان-خواهند-نمود-:--۱-معرفی-شیطان-و-ابلیس-و-اولین-رویایی-این-دو--۲-میزان-فعالیت-شیطان-و-محدوده-های-تحت-سیطره-شیطان--۳-شناخت-راهکارها-و-دام-های-شیطان--۴-شیوه-دفاع-با-ابلیس--۵-پایان-کار-انسان-و-شیطان---فرجام-کار-شیطان-در-سه-نکته-خلاصه-می-گردد-:--•الف-–-آیاتی-که-عاقبت-پیش-بینی-شده-ای-را-برای-شیطان-و-پیروان-او-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۸-تا-۴۳-سوره-حجر-و-…--•ب-–-آیاتی-که-حضور-شیطان-و-پیروان-او-را-در-صحنه-قیامت-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۲-سوره-ابراهیم،-۱۲۸-سوره-انعام،-۶۸-سوره-مریم-و-…--•ج-–-آیاتی-که-تحقق-وعده-های-الهی-در-خصوص-شیطان-و-پیروان-او-را-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۹۴-تا-۹۵-سوره-شعراء-و-…----سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم---مدت-زمان:-۵۲-دقیقه---کیفیت:-DVDRip-(عالی)----پیشنهاد-مبین-مدیا:-این-سلسله-مباحث-را-به-طور-کامل-دنبال-کنید!-به-دلیل-برخی-مشکلات-قسمت-آخر-این-سلسله-مباحث،-هم-اکنون-منتشر-گردید… سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم-/-لینک-مستقیم-دانلود---دکتر-محمد-علی-انصاری-سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-در-قرآن-کریم-را-در-۵-سرفصل-بیان-خواهند-نمود-:--۱-معرفی-شیطان-و-ابلیس-و-اولین-رویایی-این-دو--۲-میزان-فعالیت-شیطان-و-محدوده-های-تحت-سیطره-شیطان--۳-شناخت-راهکارها-و-دام-های-شیطان--۴-شیوه-دفاع-با-ابلیس--۵-پایان-کار-انسان-و-شیطان---فرجام-کار-شیطان-در-سه-نکته-خلاصه-می-گردد-:--•الف-–-آیاتی-که-عاقبت-پیش-بینی-شده-ای-را-برای-شیطان-و-پیروان-او-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۸-تا-۴۳-سوره-حجر-و-…--•ب-–-آیاتی-که-حضور-شیطان-و-پیروان-او-را-در-صحنه-قیامت-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۲-سوره-ابراهیم،-۱۲۸-سوره-انعام،-۶۸-سوره-مریم-و-…--•ج-–-آیاتی-که-تحقق-وعده-های-الهی-در-خصوص-شیطان-و-پیروان-او-را-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۹۴-تا-۹۵-سوره-شعراء-و-…----سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم---مدت-زمان:-۵۲-دقیقه---کیفیت:-DVDRip-(عالی)----پیشنهاد-مبین-مدیا:-این-سلسله-مباحث-را-به-طور-کامل-دنبال-کنید!-به-دلیل-برخی-مشکلات-قسمت-آخر-این-سلسله-مباحث،-هم-اکنون-منتشر-گردید… سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم-/-لینک-مستقیم-دانلود---دکتر-محمد-علی-انصاری-سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-در-قرآن-کریم-را-در-۵-سرفصل-بیان-خواهند-نمود-:--۱-معرفی-شیطان-و-ابلیس-و-اولین-رویایی-این-دو--۲-میزان-فعالیت-شیطان-و-محدوده-های-تحت-سیطره-شیطان--۳-شناخت-راهکارها-و-دام-های-شیطان--۴-شیوه-دفاع-با-ابلیس--۵-پایان-کار-انسان-و-شیطان---فرجام-کار-شیطان-در-سه-نکته-خلاصه-می-گردد-:--•الف-–-آیاتی-که-عاقبت-پیش-بینی-شده-ای-را-برای-شیطان-و-پیروان-او-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۸-تا-۴۳-سوره-حجر-و-…--•ب-–-آیاتی-که-حضور-شیطان-و-پیروان-او-را-در-صحنه-قیامت-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۲-سوره-ابراهیم،-۱۲۸-سوره-انعام،-۶۸-سوره-مریم-و-…--•ج-–-آیاتی-که-تحقق-وعده-های-الهی-در-خصوص-شیطان-و-پیروان-او-را-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۹۴-تا-۹۵-سوره-شعراء-و-…----سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم---مدت-زمان:-۵۲-دقیقه---کیفیت:-DVDRip-(عالی)----پیشنهاد-مبین-مدیا:-این-سلسله-مباحث-را-به-طور-کامل-دنبال-کنید!-به-دلیل-برخی-مشکلات-قسمت-آخر-این-سلسله-مباحث،-هم-اکنون-منتشر-گردید… سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم-/-لینک-مستقیم-دانلود---دکتر-محمد-علی-انصاری-سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-در-قرآن-کریم-را-در-۵-سرفصل-بیان-خواهند-نمود-:--۱-معرفی-شیطان-و-ابلیس-و-اولین-رویایی-این-دو--۲-میزان-فعالیت-شیطان-و-محدوده-های-تحت-سیطره-شیطان--۳-شناخت-راهکارها-و-دام-های-شیطان--۴-شیوه-دفاع-با-ابلیس--۵-پایان-کار-انسان-و-شیطان---فرجام-کار-شیطان-در-سه-نکته-خلاصه-می-گردد-:--•الف-–-آیاتی-که-عاقبت-پیش-بینی-شده-ای-را-برای-شیطان-و-پیروان-او-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۸-تا-۴۳-سوره-حجر-و-…--•ب-–-آیاتی-که-حضور-شیطان-و-پیروان-او-را-در-صحنه-قیامت-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۲-سوره-ابراهیم،-۱۲۸-سوره-انعام،-۶۸-سوره-مریم-و-…--•ج-–-آیاتی-که-تحقق-وعده-های-الهی-در-خصوص-شیطان-و-پیروان-او-را-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۹۴-تا-۹۵-سوره-شعراء-و-…----سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم---مدت-زمان:-۵۲-دقیقه---کیفیت:-DVDRip-(عالی)----پیشنهاد-مبین-مدیا:-این-سلسله-مباحث-را-به-طور-کامل-دنبال-کنید!-به-دلیل-برخی-مشکلات-قسمت-آخر-این-سلسله-مباحث،-هم-اکنون-منتشر-گردید… سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم-/-لینک-مستقیم-دانلود---دکتر-محمد-علی-انصاری-سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-در-قرآن-کریم-را-در-۵-سرفصل-بیان-خواهند-نمود-:--۱-معرفی-شیطان-و-ابلیس-و-اولین-رویایی-این-دو--۲-میزان-فعالیت-شیطان-و-محدوده-های-تحت-سیطره-شیطان--۳-شناخت-راهکارها-و-دام-های-شیطان--۴-شیوه-دفاع-با-ابلیس--۵-پایان-کار-انسان-و-شیطان---فرجام-کار-شیطان-در-سه-نکته-خلاصه-می-گردد-:--•الف-–-آیاتی-که-عاقبت-پیش-بینی-شده-ای-را-برای-شیطان-و-پیروان-او-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۸-تا-۴۳-سوره-حجر-و-…--•ب-–-آیاتی-که-حضور-شیطان-و-پیروان-او-را-در-صحنه-قیامت-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۲۲-سوره-ابراهیم،-۱۲۸-سوره-انعام،-۶۸-سوره-مریم-و-…--•ج-–-آیاتی-که-تحقق-وعده-های-الهی-در-خصوص-شیطان-و-پیروان-او-را-به-تصویر-می-کشد.-آیاتی-چون-۹۴-تا-۹۵-سوره-شعراء-و-…----سلسه-مبحث-های-انسان،-شیطان-/-دکتر-محمد-علی-انصاری-/-قسمت-دهم---مدت-زمان:-۵۲-دقیقه---کیفیت:-DVDRip-(عالی)----پیشنهاد-مبین-مدیا:-این-سلسله-مباحث-را-به-طور-کامل-دنبال-کنید!-به-دلیل-برخی-مشکلات-قسمت-آخر-این-سلسله-مباحث،-هم-اکنون-منتشر-گردید… امتیاز : 562 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت: 22:13 بازدید: 0 نویسنده: مجتبی کفیل الناس

فیلم مستند عاشورای ۸۸ / بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا / لینک مستقیم دانلود

در حالی که دو سال از اغتشاشات و حرمت شکنی فتنه گران جنبش آمریکایی به اصطلاح سبز می گذرد، واحد مرکزی خبر اقدام به تولید مستند عاشور ۸۸ نمود که در روز ۱۷ آذر ۹۰ (۱۲ محرم الحرام) از بخش های مختلف خبری پخش گردید.

مستند عاشور ۸۸ بصورت دقیق و موشکافانه آشوب فتنه گران در عاشورای سال ۸۸ و نقش ضد انقلابیون و حرمت شکنی ها را بررسی کرده و ابعاد و زوایای اهداف و پروژه های فتنه گران و حرمت شکنان عاشورای ۸۸ را به تصویر کشیده است. شرحی بر این مستند به همراه لینک مستقیم دانلود این فیلم با کیفیت بالا در ادامه مطلب دردسترس قرار دارد.

فیلم مستند عاشورای 88 / بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا

فیلم مستند عاشورای ۸۸ / بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا

بازنشر در سالروز هتک حرمت به عاشورای حسینی

مدت زمان: ۲۰ دقیقه

کیفیت: TVRip (عالی)

کاری از: واحد مرکزی خبر

فیلم مستند عاشورای 88 / بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا

فیلم مستند عاشورای ۸۸ / بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا

 

در این مستند خبری، پس از به تصویر کشیدن مقدمات و پیش گویی ها، فراخوان ها و اعلان های مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور پیرامون حرمت شکنی روز عاشورا – آن هم پس از اغتشاشات خرداد ۸۸، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و بی حرمتی به حضرت امام خمینی (ره)، روز قدس و تشیع آقای منتظری در سال ۸۸ – گوشه هایی از ساختار شکنی ها، هتک حرمت ها و شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و … توسط عده ای از نیروهای ضد انقلاب به تصویر کشیده می شود. سپس با نمایش تصاویری از برخی بی حرمتی ها، مانند حمله به نمازگزارن ظهر عاشورا توسط اغتشاش گران و توهین منزجر کننده به یک نیروی بسیجی حافظ امنیت و …، یاد می شود و ذکر می گردد که در این روز ۸ نفر از اغتشاش گران، مردم و حافظان نظم کشته می شوند.

در ادامه به حمایت افرادی از این حادثه اشاره می کند که برخی از آن ها عبارتند از : مریم رجوی، سرکرده خونخوار گروهک تروریستی منافقین – عبدالمالک ریگی، سرکرده اشرار شرق کشور– اوباما، رئیس جمهور حامی ترور آمریکا، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مهدی کروبی، یکی از سران فتنه که این حرمت شکنان را عزاداران واقعی خواند، میرحسین موسوی، یکی از سران فتنه که هتاکان و اغتشاشگران روز عاشورا را مردم خداجوی و حامیان اسلام و انقلاب خوانده بود و حامیان خارجی آنان و به اصطلاح اتاق فکر لندن نشین این حرکت شیطانی: بازرگان، عبدالکریم سروش، مهاجرانی، محسن کدیور و گنجی.

آن گاه این مستند به سراغ واکنش دندان شکن مردم در اعتراض به این اعمال خبیثانه پرداخته و حماسه نهم دی ۸۸ را به تصویر می کشد و بیاناتی از رهبر معظم انقلاب در خصوص نمایش دستان قدرت الهی در خلق روز تاریخی ۹ دی ۸۸ و ماندگاری این روز را ارائه می نماید. در این میان مطلب قابل توجه این مستند، تأکید بر خواست عمومی حماسه سازان ۹ دی مبنی بر محاکمه سران فتنه و مسببان حرمت شکنی عاشورا بود که متاسفانه پس از گذشت دو سال تاکنون تحقق نیافته و انتظار عمومی مردم انقلابی از دستگاه قضایی همین مطلب مهم است.موضوعات:جنگ نرم ,
فیلم-مستند-عاشورای-۸۸-/-بی-حرمتی-فتنه-گران-در-روز-عاشورا-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-عاشورای-۸۸-/-بی-حرمتی-فتنه-گران-در-روز-عاشورا-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-عاشورای-۸۸-/-بی-حرمتی-فتنه-گران-در-روز-عاشورا-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-عاشورای-۸۸-/-بی-حرمتی-فتنه-گران-در-روز-عاشورا-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-عاشورای-۸۸-/-بی-حرمتی-فتنه-گران-در-روز-عاشورا-/-لینک-مستقیم-دانلود امتیاز : 498 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت: 22:08 بازدید: 0 نویسنده: مجتبی کفیل الناس

فیلم مستند یزیدیان / حوادث روز عاشورای سال ۸۸ به روایت تصویر / لینک مستقیم دانلود

متاسفانه بعضی افراد «فراموش کرده‌اند» که مردم حافظه‌ی جمعی دارند و «اطلاعات در رسانه‌ها باقی می‌ماند»؛ بر همین اساس اطلاعاتی غلط به مردم می‌دهند.”
میرحسین موسوی [۸۸٫۰۳٫۰۲]

پس از برگزاری انتخابات عده ای با شعار تقلبی “تقلب در انتخابات” مردم را به خیابانها کشاندند اما مردم متوجه شدند که این یک بازی سیاسی و جنگ قدرتی است که اینها علیه نظام و جمهوری اسلامی به پا کردند، پس از صحبت های مقام معظم رهبری در ۲۹ خرداد ماه فقط عده خاصی از اراذل و اوباش بودند که به خیابانها آمده، اتوبوس ها را به آتش کشیده و اموال مردم را مورد تهدید قرار می دادند. مرحله دوم جدایی مردم از فتنه گران در روز قدس بود که فتنه گران در این روز شعار نه غزه نه لبنان سر دادند. روز عاشورا آخرین نقطه اوج حماقت جریان فتنه بود که خود را با امام حسین (ع) درگیر کردند و در این روز به همه مقدسات عاشورا اهانت شد. روز عاشورا روز سقوط فتنه بود و مردمی هم که در این مدت فریب فتنه گران را خورده بودند در ۹ دی ماه آمدند و وفاداریشان را به نظام، انقلاب، امام (ره) و رهبری نشان دادند.
مستند یزیدیان که گزیده ای از حوادث منتهی به فتنه عاشورای سال ۸۸ می باشد، جهت ثبت در حافظه تاریخی ملت ایران، با لینک مستقیم در ادامه مطلب قابل دسترسی است.

فیلم مستند یزیدیان / حوادث روز عاشورای سال ۸۸ به روایت تصویر

فیلم مستند یزیدیان / حوادث روز عاشورای سال ۸۸ به روایت تصویر

بازنشر در سالروز هتک حرمت به عاشورای حسینی

مدت زمان: ۳۰ دقیقه

کیفیت: VCDRip (خوب)موضوعات:جنگ نرم ,
فیلم-مستند-یزیدیان-/-حوادث-روز-عاشورای-سال-۸۸-به-روایت-تصویر-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-یزیدیان-/-حوادث-روز-عاشورای-سال-۸۸-به-روایت-تصویر-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-یزیدیان-/-حوادث-روز-عاشورای-سال-۸۸-به-روایت-تصویر-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-یزیدیان-/-حوادث-روز-عاشورای-سال-۸۸-به-روایت-تصویر-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-یزیدیان-/-حوادث-روز-عاشورای-سال-۸۸-به-روایت-تصویر-/-لینک-مستقیم-دانلود امتیاز : 507 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت: 22:01 بازدید: 1 نویسنده: مجتبی کفیل الناس

فیلم مستند خدنگ شکافنده و فتح المبین / نگاهی بر دو عملیات استشهادی مقاومت / زیرنویس فارسی / لینک مستقیم دانلود

طی عملیات خدنگ شکافنده، شهادت طلبان گردان های قسام با حفر تونلی به طول ۸۰۰ متر موفق شدند خود را به زیر یکی از مقرهای نظامیان صهیونیست در نوار غزه برسانند و با تعبیه حدود یک تن مواد محترقه در زیر پای اشغالگران در موعد مقرر اقدام به انفجار این مقر نمایند. پس از انفجار دو شهادت طلب قسامی از تونل خارج شده و با بقایای نظامیان صهیونیست به نبرد پرداختند و در نهایت شربت شهادت نوشیدند…

فیلم مستند خدنگ شکافنده و فتح المبین / نگاهی بر دو عملیات استشهادی مقاومت / زیرنویس فارسی

فیلم مستند خدنگ شکافنده و فتح المبین / نگاهی بر دو عملیات استشهادی مقاومت / زیرنویس فارسی

جمعی از گروه های قدس نیز در قالب عملیات فتح المبین اقدام به حمله ای غافلگیر کننده به شهرک موراگ در شمال رفح واقع در جنوب غزه کرده و خودرویی نظامی را منفجر نمودند و در نتیجه این حادثه با نیروهای نظامی اسرائیل و شهرک نشینان درگیر شدند…

فیلم مستند خدنگ شکافنده و فتح المبین / نگاهی بر دو عملیات استشهادی مقاومت / زیرنویس فارسی

فیلم مستند خدنگ شکافنده و فتح المبین / نگاهی بر دو عملیات استشهادی مقاومت / زیرنویس فارسی

مدت زمان : ۱۶ دقیقه + ۱۵ دقیقه

کیفیت : VCDRip (خیلی خوب)

زیرنویس از : ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلامموضوعات:جنگ نرم ,
فیلم-مستند-خدنگ-شکافنده-و-فتح-المبین-/-نگاهی-بر-دو-عملیات-استشهادی-مقاومت-/-زیرنویس-فارسی-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-خدنگ-شکافنده-و-فتح-المبین-/-نگاهی-بر-دو-عملیات-استشهادی-مقاومت-/-زیرنویس-فارسی-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-خدنگ-شکافنده-و-فتح-المبین-/-نگاهی-بر-دو-عملیات-استشهادی-مقاومت-/-زیرنویس-فارسی-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-خدنگ-شکافنده-و-فتح-المبین-/-نگاهی-بر-دو-عملیات-استشهادی-مقاومت-/-زیرنویس-فارسی-/-لینک-مستقیم-دانلود فیلم-مستند-خدنگ-شکافنده-و-فتح-المبین-/-نگاهی-بر-دو-عملیات-استشهادی-مقاومت-/-زیرنویس-فارسی-/-لینک-مستقیم-دانلود امتیاز : 469 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

مطالب محبوب

صفحات مطالب

موضوعات
نظرسنجی
صلوات جهت سلامتی وتعجیل در ظهور اقا امام زمان(عج)


نتايج|| آرشیو نظرسنجی